Regulamin

Regulamin organizacji przyjęcia urodzinowego 

 

 

 1. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest na terenie Centrum Rozrywki Bajkowy Labirynt. 
 2. Zamawiającym jest opiekun prawny dziecka, dla którego jest organizowane przyjęcie urodzinowe.
 3. Na przyjęcie urodzinowe przychodzimy punktualnie, nie szybciej niż 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia.
 4. Wstępnej rezerwacji terminu przyjęcia urodzinowego można dokonać osobiście w recepcji Centrum Rozrywki lub za pośrednictwem strony internetowej urodziny.bajkowylabirynt.pl.
 5. Przyjęcie urodzinowe przygotowywane ì przeprowadzane jest zgodnie z formą określoną w Zamówieniu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego w Centrum Rozrywki Bajkowy Labirynt. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata bezzwrotnego zadatku w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wstępnej rezerwacji (7 dni roboczych). W przypadku rezerwacji terminu urodzin w czasie krótszym niż 7 dni od dnia rezerwacji należy uiścić zadatek w dniu dokonania rezerwacji, przed rozpoczęciem urodzin.
 6. Kwota zadatku jest równa 250 zł. Kwota zadatku może być wyższa w przypadku zamówienia usług dodatkowych.
 7. W przypadku braku wpłaty zadatku w określonym termìníe, o którym mowa w punkcie 5, rezerwacja zostaje anulowana.
 8. W przypadku rezygnacji z przyjęcia urodzinowego, zadatek nie podlega zwrotowi. Zmiana terminu przyjęcia urodzinowego nie oznacza rezygnacji z niego.  
 9. Istnieje możliwość maksymalnie 3-krotnego przełożenia przyjęcia urodzinowego bez utraty wpłaconego zadatku.
 10. Minimalna liczba uczestników biorących udział w przyjęciu urodzinowym wynosi 8 dzieci, włącznie z jubilatem. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników zostanie naliczona opłata zgodnie z rezerwacją dla minimum 8 dzieci. W przypadku mniejszej ilości dzieci niż 8 zostanie naliczona opłata uzupełniająca do 8 uczestników.
 11. Liczbę uczestników biorących udział w przyjęciu urodzinowym należy zgłosić w momencie składania rezerwacji. Wszelkie zmiany dotyczące ilości dzieci i ilości dodatków należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym przyjęciem urodzinowym osobiście lub telefonicznie (liczba dzieci może być zmniejszona  o maksymalnie 20% względem dokonanej rezerwacji).
 12. Czas trwania przyjęcia urodzinowego jest zgodny z wybranym pakietem urodzinowym.. 
 13. Istnieje możliwość przedłużenia przyjęcia urodzinowego o 30 minut za 80 zł i o 60 minut za 120 zł, bez obowiązkowej opłaty dodatkowej za animatora. Przedłużenie przyjęcia urodzinowego nie jest równoznaczne z wydłużeniem dostępności pokoiku urodzinowego.
 14. Czas liczony jest od momentu faktycznego przejścia pierwszego uczestnika przez recepcję, jednak nie później niż o planowanej godzinie przyjęcia urodzinowego określonej w FORMULARZU REZERWACYJNYM.
 15. Salka urodzinowa pozostaje do wyłącznej dyspozycji Solenizanta przez:                                                                                                                                                                          *2 godziny w  pakiecie podstawowym,                                                   *2,5 godziny w pakiecie bajkowym i marzeń.
 16.  W trakcie trwania przyjęcia urodzinowego uczestnicy mogą korzystać z sali zabaw. Dostępna jest ona jednocześnie dla klientów indywidualnych. W przypadku chęci zorganizowania imprezy zamkniętej prosimy o kontakt pod adresem: kuba@ro-an.com.pl
 17. Poczęstunek dla rodziców będzie realizowany zgodnie z FORMULARZEM REZERWACYJNYM. Istnieje również możliwość wniesienia własnego poczęstunku zgodnie z obowiązującym FORMULARZEM REZERWACYJNYM.
 18. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania napojów i żywności nie zakupionych w Centrum Rozrywki Bajkowy Labirynt (z wyłączeniem tortu urodzinowego, o którym mowa w punkcie 20 oraz produktów wniesionych związku z zakupieniem odpowiedniej usługi dodatkowej określonej w FORMULARZU REZERWACYJNYM).
 19. Usługa dodatkowa “Wniesienie własnego poczęstunku” nie obejmuje możliwości wnoszenia deserów/potraw zawierających alkohol i napojów alkoholowych oraz ich bezalkoholowych odpowiedników.
 20.  W celu wniesienia tortu urodzinowego nie trzeba uiszczać opłaty dodatkowej w formie wykupienia usługi “Wniesienie własnego poczęstunku”.
 21. Organizator w standardzie zapewnia koordynatora lub animatora urodzin zgodnie z wybranym pakietem urodzinowym. W przypadku większej liczby dzieci niż 15 organizator zapewnia NIEODPŁATNIE dodatkowego opiekuna.
 22. Animacje, które zawierają się w cenie pakietów Bajkowy i Marzeń są to animacje rekreacyjno-ruchowe. Animacje tematyczne są usługą dodatkowo płatną.
 23. Za gości uważa się dzieci od 2. roku życia, które potrafią samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne (w przypadku braku samodzielnego załatwiania potrzeb fizjologicznych niezbędny opiekun prawny). Dla dzieci poniżej 2. roku życia nie organizujemy urodzin.
 24. W przypadku wniesienia tortu urodzinowego lub wykupienia usługi dodatkowej “własny poczęstunek” na teren Centrum Rozrywki Bajkowy Labirynt, zamawiający zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o wniesieniu własnej żywności/produkt kupiony za okazaniem paragonu.. Centrum Rozrywki Bajkowy Labirynt nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz zdatność do spożycia produktów spożywczych innych, niż zapewniane przez Centrum Rozrywki Bajkowy Labirynt.
 25. W przypadku wniesienia własnej piniaty należy uiścić jednorazową opłatę w wysokoścì 50 zł.
 26. Wszyscy niepełnoletni uczestnicy przyjęcia urodzinowego zobowiązani są do posiadania założonych skarpetek z antypoślizgiem. W przypadku braku posiadania przez gości/uczestników wymaganych w regulaminie skarpetek antypoślizgowych, zostanie doliczona opłata zgodna z obowiązującym cennikiem do rachunku zamawiającego. Osoby pełnoletnie zgodnie z Regulaminem Centrum Rozrywki mogą przebywać na placu po zdjęciu butów, jednak nie boso, a na konstrukcji po założeniu skarpetek antypoślizgowych. 
 27. Za wszelkie szkody i zniszczenia wyrządzone przez gości i opiekunów przyjęcia urodzinowego odpowiedziainość ponosi Zamawiający.
 28. Wszyscy uczestnicy przyjęcia urodzinowego zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Centrum Rozrywki Bajkowy Labirynt oraz Regulaminu strefy
  RO-AN NINJA.
 29. Podpisanie FORMULARZA REZERWACYJNEGO jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego.
 30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe (np. ewakuacja galerii, usterki konstrukcji, czy innych urządzeń znajdujących się w Bajkowym Labiryncie). 
 31. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 Regulaminu jest RO-AN Active Play spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul.Jesionowa 1/5, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820869. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. I lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.
 32. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt: IOD@RO-AN.com.pl lub korespondencyjnie pod adresem: RO-AN Sp. z. o. o. ul. H. Derdowskiego 1B, 80-298 Leźno.
 33. Administrator nie będzie przechowywał, ani przetwarzał danych osobowych w systemie po zakończeniu wykonywania usługi – zostaną one usunięte w momencie odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego – chyba, że dalsze przechowywanie lub przetwarzanie danych osobowych będzie obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa – umową lub w razie potrzeby zabezpieczenia postępowania przed sądem lub inną instytucją.
 34. Regulamin jest dostępny również na stronie internetowej: urodziny.bajkowylabirynt.pl.
 35. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej: www.ro-an.eu/klauzulainformacyjna.

Firma RO-AN istnieje od lutego 1995 roku. Naszą misją jest zapewnienie kompleksowej rozrywki dla dzieci w centrach handlowych, dawanie  radości oraz niezapomnianych wrażeń  naszym małym klientom, a ich rodzicom spokoju w trakcie robienia zakupów. Wraz z rozwojem nowoczesnego handlu nieustannie powiększamy naszą sieć placów zabaw oraz automatów, stając się jednym z głównych graczy na polskim rynku.